Teatr Scena Kotłownia w Ostrowi Mazowieckiej otrzymał dotację z Sejmiku Województwa Mazowieckiego w formie grantu na działalność zespołu teatralnego.

Dzięki otrzymanej dotacji Scena Kotłownia będzie prowadzić zajęcia teatralne, dykcję oraz recytację. Projekt przewiduje wystawianie spektakli teatralnych na rzecz mieszkańców regionu ostrowskiego.

Dotacja została przyznana przez komisję konkursową w kwocie 25000 zł. otrzymując bardzo wysoką ocenę 96 pkt. na 100 możliwych i uplasowała się na 16 pozycji na 510 projektów z terenu województwa mazowieckiego. A poprzeczka była postawiona bardzo wysoko, bo trzeba było mieć minimum 93 przyznane punkty, aby otrzymać dotację. Wybrano 154 projekty do realizacji.

Z terenu naszego powiatu zostało złożonych 10 projektów z czego aż 4 otrzymały dofinansowanie J

  • -To bardzo dobra wiadomość. Serdecznie gratuluję kolejnym trzem beneficjentom z naszego powiatu, którzy również otrzymali dofinansowanie na działania kulturalne. Spodziewam się, że wszyscy składali o wyższe kwoty, niż otrzymali, ale jest to podyktowane tym, aby jak najwięcej organizacji otrzymało dofinansowanie. Mnie bardzo cieszy również wysoka ocena projektu Sceny Kotłownia. W projekcie po prostu opisaliśmy to, czym się zajmujemy, to co robimy od lat na rzecz naszego miasta i jak widać spotkało się to z dużym uznaniem. Nie otrzymaliśmy dotacji na drugi projekt, który złożyliśmy w konkursie, ale trudno, pewnie jeszcze nie czas na innowacje w naszym regionie.