NOWOŚĆ

Zajęcia dla dzieci w wieku 7 – 10 lat.Zajmiemy się przede wszystkim rozwojem mowy, wypowiedzi, nauką wiersza, prezentacją sceniczną, dykcją, rozwojem artystycznym.Spotykamy się raz w tygodniu we wtorki na scenie Teatru Scena Kotłownia.