Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

 

Miasto Ostrów Mazowiecka

 

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

 

Biblioteka Miejska w Ostrowi Mazowieckiej

 

Bursa Szkolna w Ostrowi Mazowieckiej

 

Klub Garnizonowy w Komorowie

 

Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini

 

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Maz.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Maz.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowi Maz.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Ostrowi Maz.

 

Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ostrowi Maz.

 

Gimnazjum Publiczne nr 3 w Ostrowi Maz.

 

Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Ostrowi Maz.

 

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Maz.

 

Zespół Szkół nr 1 w Ostrowi Maz.

 

Zespół Szkół nr 2 w Ostrowi Maz.

 

Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Maz.