Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

Miasto Ostrów Mazowiecka

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

Biblioteka Miejska w Ostrowi Mazowieckiej

Bursa Szkolna w Ostrowi Mazowieckiej

Klub Garnizonowy w Komorowie

Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Maz.