WYMIENIAMY KRZESŁA NA WIDOWNI

“ZAKUP KRZESŁO”

Zasponsoruj krzesło na rzecz Teatru Scena Kotłownia.

Zostań naszym honorowym widzem.

 

Teatr Scena Kotłownia zbiera środki finansowe w formie darowizn, datków, wpłat na zakup nowych krzeseł teatralnych, które zastąpią obecne “krzesełka ogrodowe”.

Scena Kotłownia od kilku lat remontuje udostępnione pomieszczenia, dostosowując je do potrzeb wymagań widowni. Ostatnim etapem poprawy warunków widowni, będzie zakup nowych, estetycznych krzeseł. Mają to być przede wszystkim krzesełka obite materiałem, ale również umożliwiające szybkie ich złożenie.

Co oferujemy:

Za zasponsorowanie krzeseł, Scena Kotłownia oferuje zamieszczenie informacji o sponsorze w mediach, na tablicy ze spisem sponsorów w siedzibie teatru oraz oznaczenie każdego krzesła logiem, nazwą firmy lub informacją o ofiarodawcy (np. imię i nazwisko).

Każdy sponsor będzie zapraszany na najważniejsze wydarzenia organizowane w Teatrze Scena Kotłownia.

Akcja zbierania środków na zakup krzeseł będzie trwała:

od 1.11.2015 r. do 30.01.2016.

Na stronie internetowej od 1.11.2015 będą podawani sponsorzy, którzy zdecydowali się na zakup krzeseł dla teatru.

Każde 200 zł dofinansowania to jedno zakupione krzesło dla teatru.

Wszystkie pozyskane środki w ramach akcji “Zakup krzesło”, zostaną spożytkowane na zakup nowych krzeseł oraz na pokrycie kosztów związanych z organizacją ww. akcji.

Z poważaniem
Kierownik Sceny Kotłownia – Rafał Swaczyna
oraz zespół aktorski teatru

 BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
nr konta: 22 89230008 0020 3326 2000 0101
Dopisek: “Zakup krzesło”

dane teleadresowe
TEATR SCENA KOTŁOWNIA
OSTROWSKIE TOWARZYSTWO INICJATYW KULTURALNO OŚWIATOWYCH “OTIKO”
Rubinkowskiego 15
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA
KRS: 0000206641
NIP: 759-161-71-89

tel. 502122909, kotlownia@tlen.pl, www.scenakotlownia.pl

plan widowni kotlownia sponsorzy

Regulamin akcji “Zakup krzesło”

 1. Organizatorem akcji „Zakup Krzesło” są uczestnicy grupy teatralnej Sceny Kotłownia działającej przy Ostrowskim Towarzystwie Inicjatyw Kulturalno Oświatowych OTIKO, której kierownikiem jest Rafał Swaczyna.
 2. Celem akcji „Zakup Krzesło” jest zbiórka środków finansowych na zakup nowych krzeseł na widownię Sceny Kotłownia, obsługę akcji oraz konserwację pomieszczeń teatru.
 3. Zakupione krzesła będą stanowić własność Teatru Scena Kotłownia.
 4. Teatr Scena Kotłownia będzie zarządzać krzesłami według własnego uznania.
 5. Każde zasponsorowane krzesło będzie oznaczone nazwą sponsora w formie zapisu literowego, loga lub innego znaku graficznego. Sponsorzy będą podani do publicznej wiadomości, chyba że wyraźnie zażyczą sobie pozostanie anonimowym.
 6. Nazwa sponsora będzie umieszczona na krześle przez minimum trzy lata.
 7. Ustawienie zakupionych krzeseł na widowni będzie przypadkowe, a ich liczba będzie każdorazowo zależna od potrzeb realizowanego wydarzenia kulturalnego.
 8. Umieszczenie nazwy sponsora na krześle ma charakter podziękowania za udzieloną pomoc finansową.
 9. Umieszczenie nazwy sponsora na krześle nie oznacza przypisania danego krzesła do konkretnej osoby i nie stanowi formy rezerwacji. Zakupione krzesła będą wykorzystywane do obsługi widzów.
 10. Sponsor krzesła nie staje się uprawniony do nieograniczonego wstępu na organizowane wydarzenia, jednak jako honorowy widz będzie zapraszany na wybrane wydarzenia organizowane przez Teatr Scena Kotłownia.
 11. W przypadku pozyskania kwoty przekraczającej równowartość 120 krzeseł, organizator akcji może poprosić sponsora o rezygnację z umieszczenia nazwy sponsora na krześle na rzecz innej, wspólnie uzgodnionej formy podziękowania za udzieloną pomoc.

Zarząd Stowarzyszenia OTIKO

Rafał Swaczyna, Marek Bożykowski

akcja krzesło