• organizacja imprez promocyjnych, marketingowych (przed siedzibami firm, na festynach, spotkaniach, targach)
  • Reklama w ramce na stronie internetowej Sceny KOTŁOWNIA,
  • Reklama we wnętrzu Sceny KOTŁOWNIA w ramie 100x70cm,
  • Reklama na ulotkach z repertuarem,
  • Reklama na plakatach spektakli (logo)
  • Zamieszczenie reklam na tablicach Sceny KOTŁOWNIA (ul. Mieczkowskiego, ul. 3 Maja)
  • Kolportaż ulotek w czasie wydarzeń
  • Każda inna forma zaproponowana przez sponsora