Jak na razie zaniechaliśmy organizowanie festynów, aby skupić się na działalności artystycznej, ale kto wie… może kiedyś.