Dyrektor naczelny i artystyczny

mgr Rafał Swaczyna

kotlownia@tlen.pl

Zastępca dyrektora

mgr Marek Bożykowski

Kierownik muzyczny

Michał Swaczyna

Administrator Strony Internetowej

Rafał Swaczyna