DZIĘKUJEMY 🙂

plan widowni kotlownia sponsorzy

Regulamin akcji “Zakup krzesło”

 1. Organizatorem akcji „Zakup Krzesło” są uczestnicy grupy teatralnej Sceny Kotłownia działającej przy Ostrowskim Towarzystwie Inicjatyw Kulturalno Oświatowych OTIKO, której kierownikiem jest Rafał Swaczyna.
 2. Celem akcji „Zakup Krzesło” jest zbiórka środków finansowych na zakup nowych krzeseł na widownię Sceny Kotłownia, obsługę akcji oraz konserwację pomieszczeń teatru.
 3. Zakupione krzesła będą stanowić własność Teatru Scena Kotłownia.
 4. Teatr Scena Kotłownia będzie zarządzać krzesłami według własnego uznania.
 5. Każde zasponsorowane krzesło będzie oznaczone nazwą sponsora w formie zapisu literowego, loga lub innego znaku graficznego. Sponsorzy będą podani do publicznej wiadomości, chyba że wyraźnie zażyczą sobie pozostanie anonimowym.
 6. Nazwa sponsora będzie umieszczona na krześle przez minimum trzy lata.
 7. Ustawienie zakupionych krzeseł na widowni będzie przypadkowe, a ich liczba będzie każdorazowo zależna od potrzeb realizowanego wydarzenia kulturalnego.
 8. Umieszczenie nazwy sponsora na krześle ma charakter podziękowania za udzieloną pomoc finansową.
 9. Umieszczenie nazwy sponsora na krześle nie oznacza przypisania danego krzesła do konkretnej osoby i nie stanowi formy rezerwacji. Zakupione krzesła będą wykorzystywane do obsługi widzów.
 10. Sponsor krzesła nie staje się uprawniony do nieograniczonego wstępu na organizowane wydarzenia, jednak jako honorowy widz będzie zapraszany na wybrane wydarzenia organizowane przez Teatr Scena Kotłownia.
 11. W przypadku pozyskania kwoty przekraczającej równowartość 120 krzeseł, organizator akcji może poprosić sponsora o rezygnację z umieszczenia nazwy sponsora na krześle na rzecz innej, wspólnie uzgodnionej formy podziękowania za udzieloną pomoc.

Zarząd Stowarzyszenia OTIKO

Rafał Swaczyna, Marek Bożykowski

akcja krzesło