Dyrektor naczelny i artystyczny

mgr Rafał Swaczyna

kotlownia@tlen.pl

 

Zastępca dyrektora

mgr Marek Bożykowski

 

Kierownik muzyczny

Michał Swaczyna

 

Kierownik Klubu Filmowego Kotłownia

Michał Świderski

 

Kierownik Studia Tańca Saltare

mgr Martyna Swaczyna

 

Administrator Strony Internetowej

Rafał Swaczyna

 

Skład Rady Kotłowni

Tomasz Herman

Michał Świderski

Karolina Paszko

Kathrin Sotrel