Koncert wiosenny Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowi Mazowieckiej rozpocznie się minutą ciszy i zagraniem hymnu Ukrainy na cześć bohaterów armii ukraińskiej i ofiar wojny, która trwa za naszą wschodnią granicą. 25 marca (piątek) o godzinie 18.00 w Teatrze Scena Kotłownia przy ul. Lubiejewskiej 19 w Ostrowi Mazowieckiej uczniowie szkoły muzycznej będą mieli okazję przed publicznością na profesjonalnej scenie zaprezentować swoje umiejętności w śpiewie solowym, grze na fortepianie, skrzypcach, gitarze klasycznej i flecie. Cykliczne koncerty uczniów są bardzo ważnym elementem kształcenia młodych wykonawców i odbywają się w ostrowskiej szkole muzycznej od 18 lat. Obecnie kształci się w szkole 68 uczniów w dwóch cyklach dziecięcym 6-letnim i młodzieżowym 4-letnim. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Minister Kultury i Centrum Edukacji Artystycznej. Nasi absolwenci z powodzeniem dostają się i kończą szkoły muzyczne II stopnia, a także studia na akademiach muzycznych uzyskując tytuły muzyków zawodowych.