Zagramy Dom Bernardy Alby

Zagramy Dom Bernardy Alby dla ostrowskich szkół podstawowych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, dofinansowanego ze środków Miasta Ostrów Mazowiecka.

Zagramy dla
* Szkoła Podstawowa nr 1
* Szkoła Podstawowa nr 2
* Szkoła Podstawowa nr 3
* Szkoła Podstawowa nr 4